++ А --


Untitled Document
Untitled Document СЪОБЩЕНИЕ Untitled Document

Untitled Document

Допълнение на разписанието на градските автобусни линии за съботните дни от 27.07.2019 г.
22.07.2019
С Решение №1196/26.06.2019г. на ОбС-Свиленград е приета промяна и допълнение на градски автобусни линии от общинската транспортна схема, като е допълнен маршрутът за движение на автобусите по направление Свиленград-ЖП Гара-Свиленград за всяка събота, както следва:

1.Начален час на тръгване в 08:10 часа от спирка „ МБАЛ-Свиленград” – спирка в кв. „Простор”, спирка на ул. „ Д-р Страшимир Дочков” – спирка на ул. „Княз Борис” – спирка до „Горско стопанство” – спирка до бензиностанция „Петрол” – спирка „ Гробищен парк” – спирка „Поликлиниката” – спирка „Свилена” – спирка кв. „Гебран” – спирка „Разсадника” – спирка „Лъв чешма” – спирка „Обръщалото” – спирка „ЖП Гара”.
2.Начален час на тръгване 08:35 часа от ЖП Гара – спирка „Обръщалото” – спирка „Лъв чешма” – спирка „Разсадника” – спирка „Гебран” – спирка „Свилена” – спирка „Поликлиника” – спирка до бензиностанция „Петрол” – спирка „Гробищен парк” – спирка до „Горско стопанство” – спирка на ул. „Княз Борис” – спирка на ул. „Д-р Страшимир Дочков” – спирка в кв. „Простор” – спирка „МБАЛ Свиленград”.
3.Начален час на тръгване в 09:30 часа от спирка „МБАЛ Свиленград” – спирка в кв. „Простор”, спирка на ул. „Д-р Страшимир Дочков” – спирка на ул. „Княз Борис” – спирка до „Горско стопанство” - спирка до бензиностанция „Петрол” – спирка „Гробищен парк” – спирка „Поликлиника” – спирка „Свилена” – спирка кв. „Гебран” – спирка „Разсадника” – спирка „Лъв чешма” - спирка „Обръщалото” - спирка „ЖП Гара” да осигури удобно връщане по маршрута на живущите в кв. „Никола Стефанов” и кв. „Кап. Петко войвода” жители.
4. Начален час на тръгване 09:50 часа от ЖП Гара – спирка „Обръщалото” – спирка „Лъв чешма” – спирка „Разсадника” – спирка „Гебран” – спирка „Свилена” – спирка „Поликлиника” – спирка до бензиностанция „Петрол” – спирка „Гробищен парк” – спирка до „Горско стопанство” – спирка на ул. „Княз Борис” – спирка на ул. „Д-р Страшимир Дочков” – спирка в кв. „Простор” – спирка „МБАЛ Свиленград”.
5.Промяната на разписанието е в сила от 27.07.2019г.


ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ ...
Untitled Document
АКТУАЛНО

Заявление за участие в Традиционен есенен панаир

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.