++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

Поклонение в памет на Левски на 19 февруари от 12 часа
14.02.2019
Общоградско поклонение по повод 146 години от обесването на Васил Левски ще се състои на 19 февруари от 12.00 часа пред паметника на Апостола, на ул. "В. Левски".
Започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г.
13.02.2019
Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че започна плащането на местните данъци и такси за 2019 г. Задълженията могат да се ...
Публично обсъждане за поемане на общински дълг от „ФОМСБ-ФЛАГ” ЕАД
07.02.2019
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД На основание 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредба №19 за условията и реда за поемане,обслужване и управление на общински дълг на Община Свиленград, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ за ...
ОбА обявява свободно работно място за: Длъжността Инспектор „Незаконно строителство и контрол по ЗУТ”
05.02.2019
Общинска администрация - Свиленград, обявява свободно работно място за: Длъжността Инспектор „Незаконно строителство и контрол по ЗУТ” в Отдел „Устройство на територията”, Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията”. 1. Минимални изисквания за длъжността: Образование: Висше - бакалавър Области на висше образование: Технически ...
Публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г.
21.12.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На 16.01.2019 г. от 14.00 часа в малката зала на Общинска администрация-Свиленград, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси ще се състои публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2019 г. ...
Подменят се водопроводи на улиците „Трети март”, „Тодор Кирков” и „23 –ти септември”
12.10.2018
Строително-монтажни работи по подмяна на водопроводи се извършват на улиците „Трети март”, „Тодор Кирков” и „23 –ти септември”. Движението на МПС ще бъде ограничено.
До 31 октомври се заплаща без лихва втора вноска на местните данъци
10.10.2018
Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2018 г. /сряда/ е ...
Съобщение за приета нова Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
03.10.2018
Общински съвет Свиленград съобщава на всички граждани и организации, че с Решение №986 от 26.09.2018г. на ОбС-Свиленград бе отменена Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №248/30.10.2008г. на ОбС-Свиленград, изм. с Решение № 756/30.09.2010г., ...
Съобщение за подмяна на водопровода на ул. "Георги Кирков"
18.09.2018
Строително-монтажни работи по подмяна на водопровода се извършват на ул. „Георги Кирков” в участъка от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Граничар”. Дейностите ще продължат до края на седмицата. Движението на МПС ще бъде ограничено, без да се затваря улицата.
Европейска седмица на мобилността в Свиленград - 16-22 септември
12.09.2018
Община Свиленград ще се включи в кампанията „Европейска седмица на мобилността” в периода от 16 до 22.09.2018 г., която се провежда под мотото "КОМБИНИРАЙ, ДВИЖИ СЕ". Нашите предложения за периода на кампанията са следните: 1. Организиране на ден „С колело ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Регламент за участие във Втори фестивал на детската песен "Нека пеем заедно" Свиленград 2019  03-04.06.2019г.

Регламент на четиринадесети международен фолклорен фестивал „песни и танци без граници” Свиленград 14.06.2019г. - 16.06.2019г.

"Европа на колела - XVII Международна колообиколка България-Гърция-Турция"

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 21 за опзване на околната среда на територията  на Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.