++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

До 31 октомври е срокът за втора вноска за заплащане на местните данъци и такси
24.10.2017
Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация - Свиленград, напомня на юридически лица и граждани, че 31 октомври 2017 г. /вторник/ е последен срок за плащане на втора вноска за данък върху ...
Общината провежда втора канална дератизация
09.10.2017
През октомври в Свиленград се провежда втората канална дератизация за годината срещу плъхове. Обработката се извършва по ВиК-шахтите в града. В тях се поставя родентицидна паста за борба с мишки, гризачи и плъхове. Целта на дератизацията е опазване здравето на ...
Обява за конкурс за възлагане на управлението на дружеството с общинско имущество „МБАЛ – Свиленград” ЕООД
05.10.2017
ОБЯВА Общински съвет-Свиленград, на основание чл.21, ал.2, вр.ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 от ЗЛЗ и чл.1 от Наредба №9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните ...
За Деня на независимостта - празнична програма
21.09.2017
Денят на независимостта – 22 септември, ще се чества от 11.30 часа на площад „5 октомври”. Ще бъдат почетени героите на Свиленград с поднасяне на цветя и венци на паметника на загиналите във войните. Програмата ще продължи с изпълнения на ...
На 18 септември се открива Традиционният есенен панаир
12.09.2017
На 18 септември от 18.30 часа в парк „Младежки” ще се състои откриването на Традиционния есенен панаир. В програмата ще участват певчески и танцови фолклорни състави при НЧ"Просвета-1870". 100 фирми от цялата страна заявиха участие на есенния събор, ...
Празнична церемония за 6 септември - Съединението на България
04.09.2017
Празнична церемония по повод 132 години от Съединението на България ще се състои на 06.09.2017 г. от 11.30 часа на площад „5 октомври”. Заповядайте!
Промяната на работното време на Общинската администрация ще продължи до 30 септември
31.08.2017
До 30.09.2017 г. се удължава временната промяна на работното време на Общинска администрация – Свиленград - от 07.30 часа до 16.00 часа. Обедна почивка - от 12.00 до 12.30 часа. Промяна на работното време е във връзка със санирането на ...
Трето авиационно пръскане срещу комари ще се извърши в периода от 18 август до 24 август 2017 г.
16.08.2017
В периода от 18 август до 24 август 2017 г., от 05.00 часа до 10.00 часа ще се извърши третиране срещу комари със самолет. Ще бъдат обработени 6 500 дка площи на територията на Община Свиленград, намиращи се в ...
Съобщение до собствениците на жилища в сгради с адрес: гр. Свиленград, кв. "Изгрев" бл.8 и гр. Свиленград, ул. "Васил Друмев" 6-8
16.08.2017
Във връзка с текуща оценка на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се провежда проучване на удовлетвореността на крайните бенефициенти – Сдруженията на собствениците от реализацията на Програмата и постигнатите резултати. В тази връзка е необходимо ...
Съобщение за стартиране на проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по ОП „Региони в растеж“
16.08.2017
Община Свиленград стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради - BG16RFOP001-2.001-0155 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-1” Средствата са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, с които ще се санират ...
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Регламент за участие във Втори фестивал на детската песен "Нека пеем заедно" Свиленград 2019  03-04.06.2019г.

Регламент на четиринадесети международен фолклорен фестивал „песни и танци без граници” Свиленград 14.06.2019г. - 16.06.2019г.

"Европа на колела - XVII Международна колообиколка България-Гърция-Турция"

Организиране и провеждане процедурата за избор на местно ниво на представител на гласа на младите хора в Съвета на децата, консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Обява за провеждане на конкурс за приемане на кадрови войници в 68 бригада "Специални сили"

Съобщение за Проект  за изменение  и допълнение на Наредба № 21 за опзване на околната среда на територията  на Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 година

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Обмяна на опит с норвежки партньори по програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Приложения по Национална програма за ЕЕ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по НПЕЕМЖЗ

Регистър на подадените заявление за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ по ОПРР 2014 – 2020 г

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Важна информация за безплатното саниране

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.