++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Untitled Document

ВСИЧКИ СЪОБЩЕНИЯ

Местните данъци с 5% отстъпка до края на април
17.04.2018
Дирекция “Местни данъци и такси и търговска дейност“ към Общинска администрация Свиленград уведомява гражданите и юридическите лица, че 30.04.2018 г. /понеделник/ е последен срок за заплащане с ...
Общоградско пролетно почистване на 20 и 21 април
16.04.2018
Администрацията на Община Свиленград организира пролетно общоградско почистване от 20.04.2018 до 21.04.2018 г. Приканват се гражданите да се включат активно. Събраните отпадъци да се оставят в чували на тротоара до домовете, откъдето ще бъдат извозени ...
Публично обсъждане на отчета на бюджет 2017
02.04.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ На 12.04.2018 г. от 14.00 часа в Малката зала на Общинска администрация - Свиленград, на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет Свиленград и Кмета на ...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт "Земеделска, горска и водна собственост"
29.03.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКДС/ За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ” В административно звено: Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията”, Отдел “ Общинска собственост” Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на ...
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурса за длъжността Старши експерт "Обществени поръчки"
29.03.2018
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати /чл.21 от НПКДС/ За длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” В административно звено: Дирекция „Обществени поръчки, капитално строителство и контрол”, Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия назначена ...
Общинска администрация - Свиленград, обявява свободно работно място за Длъжността Младши експерт „Проекти и програми”
27.03.2018
Общинска администрация - Свиленград, обявява свободно работно място за: Длъжността Младши експерт „Проекти и програми” в Дирекция „Местно икономическо развитие, проекти и програми” 1. Минимални изисквания за длъжността: Образование: Висше- бакалавър Отлично владеене на английски език или друг чужд език 2. Кратко описание на длъжността: Събиране на информация ...
В Деня на Тракия - 26 март, от 12 часа в Градския парк ще се състои тържествена церемония
22.03.2018
На 26 март - Ден на Тракия, пред паметника на загиналите в Одринската битка български войници и офицери, който се намира в Градския парк, ще се проведе тържествена церемония с поднасяне на венци и цветя. Събитието е насрочено ...
ОБЯВА за конкурс длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”
08.03.2018
ОБЯВА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №293/01.03.2018г. на Кмета на Община Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС : 1. 1. Конкурсът се обявява за длъжност – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” в Дирекция „Обществени поръчки, ...
Обява за конкурс за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ВОДНА СОБСТВЕНОСТ"
08.03.2018
О Б Я В А ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – СВИЛЕНГРАД Бул.”България” №32, тел.0379/ 74302 На основание чл.14 от НПКДС, във връзка с чл.10а от ЗДСл и Заповед №292/01.03.2018г. на Кмета на Община Свиленград ОБЯВЯВА КОНКУРС: 1. Конкурсът се обявява за длъжност – СТАРШИ ЕКСПЕРТ „ЗЕМЕДЕЛСКА, ГОРСКА И ...
Общоградско поклонение в памет на Апостола на 19 февруари от 12 часа
16.02.2018
Общоградско поклонение с поднасяне на венци и цветя по повод 145 години от обесването на Васил Левски ще се състои на 19.02.2018 г. от 12 часа в парк "Сухата река", пред паметника на Апостола.
[Първа] [Предишна] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [Следваща] [Последна]

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.